BIK-PROJEKT

Strona główna » Sprzęt

Frezarka Wirtgen W120 CFi

Masa własna: 20 Mg

Rok produkcji: 2017

Moc silnika: 248 kW

Standardowa szerokość frezowania 1.200 mm

Bęben frezujący wyposażony w 115 szt. noży

Maksymalna głębokość frezowania 330 mm

Masa własna: 20 Mg

Rok produkcji: 2017

Moc silnika: 248 kW

Standardowa szerokość frezowania 1.200 mm

Bęben frezujący wyposażony w 115 szt. noży

Maksymalna głębokość frezowania 330 mm

Maszyna wyposażona w system niwelacji z bezdotykowym odczytem z linki lub terenu

 

Sprzęt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0772/16 pn. "Wdrożenie innowacyjnej mieszanki MGA o wysokiej zawartości GRA16"

2018-12-06 08:47 Opublikował: Administrator

Unia
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej mieszanki MGA o wysokiej zawartości GRA16"
Nr. projektu: POIR.03.02.02-00-0772/16
W ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu operacyjnego Inteligenty Rozwój.

BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: ul. Poligonowa 32 18-400 Łomża,
tel/fax (086) 218-49-07

Kapitał zakładowy: 60.000 Pln
NIP 718-202-89-46 , REGON 200089637,
KRS 0000258190 Sąd Rejonowy w Białymstoku; XII Wydział Gospodarczy