BIK-PROJEKT

Kruszarka szczękowa Most w msc. Jakać Młoda Stadion Narodowy 2011

BIK - Projekt Sp. z o.o.

BIK - PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 2006 roku. Od samego początku podstawowym zakresem działalności Spółki są usługi związane z budową dróg. W tym okresie Spółka systematycznie powiększała swój potencjał, który pozwala na coraz szersze świadczenie usług oraz podnoszenie ich jakości. Działalność Spółki prowadzona jest w następujących zakresach: usługi związane z robotami budowlanymi w zakresie inżynierii lądowej : budowa, przebudowa, odnowa, modernizacja dróg, mostów, ulic, placów. Działając, staramy dostosowywać się do potrzeb rynku i wyjść naprzeciw potrzeb Naszych Klientów.
więcej

Unia
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej mieszanki MGA o wysokiej zawartości GRA16"
Nr. projektu: POIR.03.02.02-00-0772/16
W ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu operacyjnego Inteligenty Rozwój.

BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: ul. Poligonowa 32 18-400 Łomża,
tel/fax (086) 218-49-07

Kapitał zakładowy: 60.000 Pln
NIP 718-202-89-46 , REGON 200089637,
KRS 0000258190 Sąd Rejonowy w Białymstoku; XII Wydział Gospodarczy