BIK-PROJEKT

Kruszarka szczękowa Most w msc. Jakać Młoda Stadion Narodowy 2011

BIK - Projekt Sp. z o.o.

BIK - PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w maju 2006 roku. Od samego początku podstawowym zakresem działalności Spółki są usługi związane z budową dróg. W tym okresie Spółka systematycznie powiększała swój potencjał, który pozwala na coraz szersze świadczenie usług oraz podnoszenie ich jakości. Działalność Spółki prowadzona jest w następujących zakresach: usługi związane z robotami budowlanymi w zakresie inżynierii lądowej : budowa, przebudowa, odnowa, modernizacja dróg, mostów, ulic, placów. Działając, staramy dostosowywać się do potrzeb rynku i wyjść naprzeciw potrzeb Naszych Klientów.
więcej

Unia
Tytuł projektu: "Dywersyfikacja działalności poprzez poszerzenie oferty usługowej"
Nr. projektu: WND-RPPD.01.04.02-20-078/08
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: ul. Poligonowa 32 18-400 Łomża,
tel/fax (086) 218-49-07

Kapitał zakładowy: 60.000 Pln
NIP 718-202-89-46 , REGON 200089637,
KRS 0000258190 Sąd Rejonowy w Białymstoku; XII Wydział Gospodarczy