BIK-PROJEKT

Strona główna » Sprzęt

Walec DYNAPAC CC 424 CHF

Masa operacyjna (z ROPS) 9500 kg
Maksymalna masa operacyjna 10400 kg
Szerokość bębna 1730 mm
Nacisk koła 1100 (kg/koło)
Amplituda nominalna (zakres wysoki/niski) 0,8/ 0,2 mm

 

Sprzęt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.  Nr Projektu WNP-RPPD.01.04.02-20-076/09 pt. "Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie budowy dróg."

2013-01-03 09:00 Opublikował: Administrator

Unia
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej mieszanki MGA o wysokiej zawartości GRA16"
Nr. projektu: POIR.03.02.02-00-0772/16
W ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu operacyjnego Inteligenty Rozwój.

BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: ul. Poligonowa 32 18-400 Łomża,
tel/fax (086) 218-49-07

Kapitał zakładowy: 60.000 Pln
NIP 718-202-89-46 , REGON 200089637,
KRS 0000258190 Sąd Rejonowy w Białymstoku; XII Wydział Gospodarczy