BIK-PROJEKT

Strona główna » Oferta

Usługi wykonania remontów nawierzchni bitumicznych z wbudowaniem mieszanki MGA

Usługi w zakresie wykonania remontów nawierzchni z wbudowaniem mieszanki mineralno-gumowo-asfaltowej MGA o wysokiej zawartości granulatu asfaltowego GRA16 i wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej.

Zastosowanie innowacyjnej technologii można przeprowadzić zarówno w zakresie budowy jak i remontu dróg, na terenie firmy, bądź bezpośrednio na placu budowy.

Opracowana i wdrażana nowa technologia charakteryzuje się korzystnymi parametrami mieszanki MGA:
- wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
- duża odporność na deformacje trwałe (koleinowanie), poprawa właściwości o 30%
- odporność na działanie wody i na starzenie się (wskaźnik ITSR powyżej 80%)
- bardzo duża stabilność mieszanki MGA, która wynosi 15 kN
- istotne wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
- zmniejszenie poziomu hałasu ruchu o około 3 dB
- lepsza przyczepność do podłoża
- produkcje mieszanki ekologicznej, nadające się do ponownego recyklingu
- potwierdzone korzyści dla środowiska
- oszczędność surowców naturalnych
- zastosowanie w nowych lub remontowanych konstrukcjach
- idealne rozwiązanie dla prac utrzymaniowych i remontowych
- zastosowanie jako specjalna warstwa przeciw zmęczeniowa nowej nawierzchni asfaltowej lub jako membrana przeciwspękaniowa na spękanej, remontowanej nawierzchni.

2017-12-14 08:51 Opublikował: Administrator

Unia
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej mieszanki MGA o wysokiej zawartości GRA16"
Nr. projektu: POIR.03.02.02-00-0772/16
W ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu operacyjnego Inteligenty Rozwój.

BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: ul. Poligonowa 32 18-400 Łomża,
tel/fax (086) 218-49-07

Kapitał zakładowy: 60.000 Pln
NIP 718-202-89-46 , REGON 200089637,
KRS 0000258190 Sąd Rejonowy w Białymstoku; XII Wydział Gospodarczy