BIK-PROJEKT

Strona główna » Inwestycje

Inwestycje zrealizowane

Inwestycje zrealizowane
Odbudowa mostu przez rz. Pisę w miejscowości Cieciory wraz z dojazdami
W okresie swojej działalności przedsiębiorstwo wybudowało lub zmodernizowało między innymi:

 

1. Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży - na odc. od ul. Wojska Polskiego do                ul. Nowogrodzkiej (w km 0+017,61 do 1+294,37)                                                                Inwestor:  Miasto Łomża

2. Przebudowa dróg w miejscowości Nagórki                                                                               Inwestor:  Gmina Piątnica

3. Przebudowa i rozbudowa  układu drogowego  dróg  gm. Zbójna -II etap oraz przebudowa         i rozbudowa  dr. gm. Piasutno Żelazne - Gietki (7.010,50 m) + rob. uzupełniające                   tj. Przebudowa dr. gm. ul. Tartaczna w Zbójnej                                                                       Inwestor:  Gmina Zbójna

4. Przebudowa drogi gm. nr 105765B ul. Leśna we wsi Stare Kupiski                                           od km 0+726,12 do km 1+890,70                                                                                       Inwestor:  Gmina  Łomża

5. Przebudowa i rozbudowa drogi gm. nr 104635B na odc. 519,31m - we wsi Pieńki  Okopne       Inwestor: Gmina  Przytuły

6. Roboty drogowe związane z przebudową  ul. Poznańskiej w lok. budow. stacji paliw                 na dz. nr ewid. 30700

7. Przebudowa i rozbudowa drogi  gminnej Popiołki-Gawrychy o dł. 1902 m - Etap I                     Inwestor:  Gmina Zbójna

8. Wykonanie umocnienia skarp rowu odwadniającego w msc. Czerwone                                     Inwestor:  Gmina  Kolno

9. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Sikory Tomkowięta - Sikory Bartyczki                         Inwestor:  Gmina  Kobylin-Borzymy

10. Przebudowa dróg gminnych  w Dzierzbi i Zaborowie                                                                 Inwestor:  Gmina  Stawiski

11. Remont drogi gminnej nr 106052B we wsi Nowy Borek (dł. 1784 m)                                     Inwestor:  Gmina Zambrów

12. Remont naw. drogi woj. Nr 647 Dęby–Kolno–Gromadzyn-Wykno –Stawiski                             na odc. granica wojew.  - Turośl  od km 13+250 do 15+384                                                   Inwestor:  PZDW B-stok RDW Łomża

13. Przebudowa drogi dojazdowej do pól Poryte - Budziski                                                             odc. I km 0+000÷2+166, odc. II km 0+000÷0+468                                                           Inwestor:  Gmina  Stawiski

14. Naprawa odwodnienia i umocnienia skarp parkingu przy dr. woj. Nr 645                                 Myszyniec-Dęby -Nowogród-Łomża w km 43+860                                                                 Inwestor:  PZDW B-stok RDW Łomża

15. Modernizacja drogi transportu rolnego w msc.  Piski                                                               Inwestor:  Gmina  Czerwin

16. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe                           Inwestor:  Gmina  Wizna

17. Budowa ścieżki rower. w ciągu dr. woj. nr 679 na odc. Gać – Pniewo, pow. łomżyński,             w ramach projektu  pn. „Trasy rower. w Polsce Wschodniej – Woj. Podlaskie”                         Inwestor:  Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego   Białystok

18. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172019B przez wieś Wierciszewo                           Inwestor:  Gmina  Wizna

19. Naprawa nawierzchni drogi woj. Nr 648                                                                                 Miastkowo - Nowogród - ... -  Morgowniki – Korzeniste  - Stawiski - Przytuły                             w m. Nowogród  w km 6+880 do km 7+850                                                                         Inwestor:  PZDW B-stok RDW Łomża

20. Przebudowa drogi gminnej relacji Brulin - Jastrząbka Młoda (km 0+890,00÷1+886,00)           Inwestor:  Gmina  Śniadowo

21. Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Śniadowie na odc. o dł. 77 mb                                 Inwestor:  Gmina  Śniadowo

22. Przebudowa drogi gminnej  Zabiele - Konopki Monety km 0+000-0+515,                               Inwestor:  Gmina  Stawiski

23. Przebudowa i rozbudowa dr. gm. Popiołki–Gawrychy Etap II dł. 1878 m                                   Inwestor:  Gmina  Zbójna

24. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826B Grabowo - Konopki Monety do drogi Nr 61                 km 0+000-0+247                                                                                                                 Inwestor:  PZD Kolno

25. Remont naw. jezdni i poboczy dr. woj. Nr 647                                                                         Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski na odc. Kolno - … - Wykno                             od km 31+790 do 32+670                                                                                                   Inwestor:  PZDW B-stok RDW Łomża

26. Naprawa naw. jezdni drogi woj. Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn - Wykno – Stawiski           na odc. od km 31+620 do 31+790                                                                                       Inwestor:  PZDW B-stok RDW Łomża

27. Naprawa fragmentu drogi gminnej Mątwica Dworek – dr. wojewódzka  Nr 645                         Inwestor:  Gmina  Nowogród

 

Obszar, na którym działa Spółka to teren województwa podlaskiego oraz województw sąsiadujących.

 

2016-01-22 12:31 Opublikował: Administrator

Unia
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej mieszanki MGA o wysokiej zawartości GRA16"
Nr. projektu: POIR.03.02.02-00-0772/16
W ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu operacyjnego Inteligenty Rozwój.

BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: ul. Poligonowa 32 18-400 Łomża,
tel/fax (086) 218-49-07

Kapitał zakładowy: 60.000 Pln
NIP 718-202-89-46 , REGON 200089637,
KRS 0000258190 Sąd Rejonowy w Białymstoku; XII Wydział Gospodarczy