BIK-PROJEKT

Strona główna » Dotacje

Dotacje

Projekt pn.

"Wdrożenie innowacyjnej mieszanki MGA o wysokiej zawartości GRA16"

w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr Projektu: POIR.03.02.02-00-0772/16

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu oeracyjnego Inteligenty Rozwój.

Projekt zakłada wdrożenie własnej innowacyjnej technologii pod nazwą :

,,Produkcja mieszanki mineralno - gumowo - asfaltowej MGA o wysokiej zawartości granulatu asfaltowego GRA16 i wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej"

Cele projektu:

  • wdrożenie własnej technologii pn. „produkcja mieszanki mineralno – gumowo – asfaltowej MGA o wysokiej zawartości granulatu GRA16 i wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej”,
  • wprowadzenie na rynek nowego produktu – innowacyjnej mieszanki MGA,
  • zagospodarowanie odpadów w postaci kory asfaltowej – destruktu,
  • zagospodarowanie odpadów gumowych – granulatu ze zużytych opon samochodowych.
Wdrożenie technologii pozwoli na zasadniczą zmianę  procesu wykonywanych usług w zakresie budowy i remontów dróg .

Nowa technologia wytwarzania mieszanki z zastosowaniem GRA16 umożliwi prowadzenie procesów ciągłych zmniejszających ilość oddzielnych operacji technologicznych i zapewni wytworzenie innowacyjnego wyrobu MGA o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej.

Innowacyjna technologia została ukierunkowana na obniżenie kosztów produkcyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności produkcji i wbudowania mieszanki MGA , a tym samym wpływa na oszczędność   w realizacji inwestycji drogowych poprzez obniżenie energochłonności.

Wartość projektu: 8 705 590,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 172 000,00zł

Załączniki

  1. PREZENTACJA MIESZANKI MGA
2017-09-25 10:17 Opublikował: Administrator

Unia
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej mieszanki MGA o wysokiej zawartości GRA16"
Nr. projektu: POIR.03.02.02-00-0772/16
W ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu operacyjnego Inteligenty Rozwój.

BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: ul. Poligonowa 32 18-400 Łomża,
tel/fax (086) 218-49-07

Kapitał zakładowy: 60.000 Pln
NIP 718-202-89-46 , REGON 200089637,
KRS 0000258190 Sąd Rejonowy w Białymstoku; XII Wydział Gospodarczy