BIK-PROJEKT

Strona główna » Inwestycje

Inwestycje zrealizowane

Powrót do artykułu Ukryj miniatury « »

Odbudowa mostu przez rz. Pisę w miejscowości Cieciory wraz z dojazdami
Odbudowa mostu przez rz. Pisę w miejscowości Cieciory wraz z dojazdami
Odbudowa mostu przez rz. Pisę w miejscowości Cieciory wraz z dojazdami
Odbudowa mostu przez rz. Pisę w miejscowości Cieciory wraz z dojazdami
Odbudowa mostu przez rz. Pisę w miejscowości Cieciory wraz z dojazdami
Odnowa centrum parkowego w Turośli wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Odnowa centrum parkowego w Turośli wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Odnowa centrum parkowego w Turośli wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Odnowa centrum parkowego w Turośli wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Odnowa centrum parkowego w Turośli wraz z infrastrukturą towarzyszącą
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 647
Deby – Kolno – Gromadzyn – Wykno - Stawiski
odcinek od km 11+660,00 - 11+740,00
             20+307,00 – 20+535,00
             20+622,00 – 21+200,00
Przebudowa mostu przez ciek bez nazwy w miejscowości Zalesie na drodze krajowej nr 63 w km 131+427, odcinek Łomża – Kolno
Przebudowa mostu przez ciek bez nazwy w miejscowości Zalesie na drodze krajowej nr 63 w km 131+427, odcinek Łomża – Kolno
Przebudowa mostu na przepust przez rz. Mężyniankę k/m Mężenin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Podgórze - Gać - Mężenin w km 31+357
Budowa Ogrodu Małego Dziecka w Kolnie
Budowa Ogrodu Małego Dziecka w Kolnie
Budowa fontanny wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zadaniu pn: Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Oś. Konstytucji 3 Maja w Łomży
Unia
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej mieszanki MGA o wysokiej zawartości GRA16"
Nr. projektu: POIR.03.02.02-00-0772/16
W ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu operacyjnego Inteligenty Rozwój.

BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: ul. Poligonowa 32 18-400 Łomża,
tel/fax (086) 218-49-07

Kapitał zakładowy: 60.000 Pln
NIP 718-202-89-46 , REGON 200089637,
KRS 0000258190 Sąd Rejonowy w Białymstoku; XII Wydział Gospodarczy